Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε φωτογραφίες των χώρων του Οδοντιατρείου μας καθώς και της ομάδας των Οδοντιάτρων μας.