Αθανάσιος Χριστόπουλος

O Αθανάσιος Χριστόπουλος είναι πτυχιούχος Ιατρικής από το 1988 με βαθμό πτυχίου «άριστα».

Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας (του απονεμήθηκε ο βαθμός του ανθυπιάτρου) εργάστηκε στην Α’ Χειρουργική Κλινική του Τζανείου Νοσοκομείου.

Από το 1993 εργάστηκε στην Αγγλία στα εξής ιατρικά τμήματα και νοσοκομεία:
-Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής και Μονάδα Εγκαυμάτων για παιδιά,
-Παιδιατρικό Νοσοκομείο Booth Hall, Manchester, U.K.
-Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής και Μονάδα Εγκαυμάτων,
-Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Withington, Manchester
-Τμήμα ΩΡΛ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Wythenshawe,
-Manchester, UK Τραυματιολογικό Κέντρο
-Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Cardiff Royal Infirmary, Cardiff, UK.
-Queen Victoria Hospital, Blackpool, U.K.
-Royal Liverpool Hospital, Liverpool, U.K.
-King’s Mill Hospital, Wakefield, U.K.

Αθανάσιος Χριστόπουλος

Η εκπαίδευσή του στην Πλαστική Χειρουργική συνεχίστηκε στο Νοσοκομείο Μεταξά, όπου απέκτησε πλούσια εμπειρία στην ογκολογία του δέρματος.

Η εκπαίδευσή του στην Αισθητική Χειρουργική συμπληρώθηκε κατά στάδια στη Νέα Υόρκη: Department of Plastic Surgery, Manhatan Eye, Ear, & Throat Hospital, N.York, U.S.A.

Oι γνώσεις του και τα ενδιαφέροντά του δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα της Αισθητικής Χειρουργικής, αλλά καλύπτουν ευρύτερα το φάσμα της Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής.

Ειδικότερα ασχολείται με:

-Αισθητική Χειρουργική

-Εγκαύματα

-Επανόρθωση μετά από εγκαύματα

-Καλοήθεις και κακοήθεις όγκους του δέρματος

-Μικροχειρουργική

-Εκ γενετής ή επίκτητες δυσμορφίες του δέρματος και των μαλακών ιστών εν γένει

Έχει δημοσιεύσει σε πολλά καταξιωμένα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει κάνει πολλές διαλέξεις σε διεθνή και ελληνικά ιατρικά συνέδρια. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής, Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής, καθώς και της Ελληνικής Εταιρίας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και μέλος της Παγκόσμιας Εταιρίας Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS) και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Laser Αισθητικής Χειρουργικής (ESLAS).

Είναι επιστημονικός διευθυντής του Kέντρου Πλαστικής & Aισθητικής Xειρουργικής «Aισθητική Aνάπλαση» και επιστημονικός συνεργάτηςτου Iατρικού Aθηνών.